F E B   2 7   ,   2 0 1 3


Shin Sangoku Musou 7 [Dynasty Warriors 8]

Publisher: Koei Tecmo
Developer: Omega Force
Platform: PlayStation 3
Genre: Strategic Action
Origin: Japan, North America, Europe
Release: Feb 28, 2013 [JP]

 

Here is a new scan of Koei Tecmo's Shin Sangoku Musou 7 [Dynasty Warriors 8], showing the special Famitsu costume for Guan Yin Ping, and screenshots of Zhurong, Xiahou Yuan, Meng Huo, Wang Yi and Zuo Ci.